Nhân sự

 

BAN GIÁM ĐỐC:

Chức năng: Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt của trung tâm, bao gồm tính pháp lý, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ.

Nhân sự:

Giám đốc: TS Lê Minh Công

Phó giám đốc: CN. Chuyên viên âm ngữ trị liệu Nguyễn Thị Mai

 

PHÒNG CHỨC NĂNG & CƠ SỞ CAN THIỆP

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Chức năng:

 • Trực tiếp liên hệ và làm việc với khách hàng;
 • Thực hiện công việc thu – chi, trực tiếp quản lý quỹ trung tâm;
 • Mua sắm và cung cấp văn phòng phẩm, tạp phẩm cho trung tâm
 • Quản lý cơ sở vật chất của toàn trung tâm;
 • Mua sắm, cấp dưỡng cho nhân viên và trẻ đang can thiệp;
 • Quản lý hồ sơ lưu trữ của trung tâm.

Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths Bùi Ngọc Diễm

Nhân sự phòng hiện có 11 người, trong đó có 7 nhân sự làm việc toàn thời gian và 4 nhân sự làm việc bán thời gian (1 trưởng phòng, 3 nhân viên hành chính, 1 kế toán, 3 tạp vụ, 2 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên truyền thông).

 

PHÒNG ĐÁNH GIÁ & GIÁO VỤ

Chức năng:

 • Xây dựng và thích ứng các công cụ đánh giá đầu vào và phát triển cho trẻ;
 • Phối hợp cùng các bộ phận can thiệp đánh giá đầu vào, đánh giá định kỳ cho trẻ đang can thiệp.
 • Tư vấn cho các bộ phận can thiệp xây dựng mục tiêu, chương trình, dụng cụ can thiệp cho trẻ.
 • Triển khai các chương trình đánh giá sàng lọc tại cộng đồng.
 • Chịu trách nhiệm ký xác nhận tất cả các bảng đánh giá, chương trình can thiệp trước khi trình Ban giám đốc phê duyệt.

Nhân sự:

Trưởng phòng: Chuyên viên Tâm lý lâm sàng Nguyễn Công Bình

Nhân sự của Phòng hiện có 4 người, bao gồm 1 Tiến sĩ Tâm lý lâm sàng, 02 học viên Cao học Tâm lý lâm sàng 01 Bác sĩ chuyên khoa 1 tâm thần.

 

CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP

Chức năng: Ở mỗi cơ sở, mô hình tổ chức của trung tâm đều có các đơn vị can thiệp sớm trực thuộc.

+ Đơn vị Can thiệp sớm 1 (có 3 tổ trực thuộc phù hợp với các mức phát triển, lĩnh vực của trẻ)

 • Mỗi đơn vị Can thiệp sớm 1 đều có 3 tổ can thiệp, mỗi tổ can thiệp có 4 chuyên viên.
 • Đánh giá các mức độ phát triển của trẻ có tuổi khôn dưới 4 tuổi theo quyết định của Giám đốc trung tâm trên cơ sở đề xuất của Bộ phận Đánh giá và giáo vụ.
 • Quan sát cá nhân xây dựng chương trình can thiệp.
 • Trực tiếp can thiệp cá nhân, nhóm tại trung tâm.
 • Tham gia các hoạt động khác của trung tâm khi cần thiết: nghiên cứu khoa học, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề,…
 • Phối hợp với bộ phận Đánh giá và giáo vụ thực hiện đánh giá bằng các công cụ tâm lý đầu vào và định kỳ 3 tháng 1 lần với các trẻ tại trung tâm.
 • Chăm sóc cho trẻ tại bộ phận mình can thiệp.

+ Đơn vị Can thiệp sớm 2 (có 2 tổ trực thuộc phù hợp với các mức phát triển, lĩnh vực của trẻ)

 • Mỗi đơn vị Can thiệp sớm 2 có 1 tổ can thiệp, mỗi tổ có 4 chuyên viên.
 • Đánh giá các mức độ phát triển của trẻ có tuổi khôn từ 4 – 6 tuổi theo quyết định của Giám đốc trung tâm trên cơ sở đề xuất của Bộ phận Đánh giá và giáo vụ.
 • Quan sát cá nhân xây dựng chương trình can thiệp.
 • Trực tiếp can thiệp cá nhân, nhóm tại trung tâm.
 • Tham gia các hoạt động khác của trung tâm khi cần thiết: nghiên cứu khoa học, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề,…
 • Phối hợp với bộ phận Đánh giá và giáo vụ thực hiện đánh giá bằng các công cụ tâm lý đầu vào và định kỳ 3 tháng 1 lần với các trẻ tại trung tâm.
 • Chăm sóc cho trẻ tại bộ phận mình can thiệp.

+ Đơn vị Can thiệp ngoài giờ

 • Đánh giá tất cả các trẻ đang theo học chương trình hoà nhập (vừa học mầm non, tiểu học vừa theo can thiệp tại trung tâm theo giờ) theo quyết định của Giám đốc trung tâm trên cơ sở đề xuất của Bộ phận Đánh giá và giáo vụ.
 • Quan sát cá nhân xây dựng chương trình can thiệp.
 • Trực tiếp can thiệp cá nhân cho các trẻ theo chương trình hoà nhập (theo giờ, ngoài giờ) tại trung tâm..
 • Tham gia các hoạt động khác của trung tâm khi cần thiết: nghiên cứu khoa học, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề,…
 • Phối hợp với bộ phận Đánh giá và giáo vụ thực hiện đánh giá bằng các công cụ tâm lý đầu vào và định kỳ 3 tháng 1 lần với các trẻ tại trung tâm.
 • Chăm sóc cho trẻ tại bộ phận mình can thiệp.

 

1) CƠ SỞ TÂN HIỆP (CƠ SỞ 1)

Trưởng cơ sở: Chuyên viên Dương Thị Phương Thảo

Nhân sự của cơ sở Tân Hiệp hiện có 17 người.

 

2) CƠ SỞ THỐNG NHẤT (CƠ SỞ 2)

Trưởng cơ sở: Chuyên viên âm ngữ trị liệu Nguyễn Thị Thanh Thuý

Nhân sự của cơ sở Thống Nhất hiện có 17 người.

 

3) CƠ SỞ LONG BÌNH TÂN (CƠ SỞ 3)

Trưởng cơ sở: Chuyên viên âm ngữ trị liệu Nguyễn Thị Mai

Nhân sự cơ sở Long Bình Tân hiện có 6 người.

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & CỘNG TÁC VIÊN

Hội đồng khoa học của Trung tâm là những nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực tâm lý, tâm thần, giáo dục học được Giám đốc Trung tâm đứng ra mời và ký quyết định.

 

Nhân sự

Hoàng Đức cho rằng, yếu tố quan trọng và then chốt trong việc phát triển một tổ chức là yếu tố con người. Hơn thế, dịch vụ của Hoàng Đức chủ yếu là dựa trên nền tảng chuyên môn của nhân sự đang làm việc. Chính vì thế, quy trình tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp nhân sự được chúng tôi quan tâm một cách đặc biệt.

Hiện Trung tâm có hơn 50 nhân viên, chuyên viên đang làm việc toàn thời gian và nhiều nhà chuyên môn làm việc bán thời gian. Tất cả nhân sự làm công tác đánh giá và can thiệp sớm đều có trình độ Đại học và Sau đại học các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội, Tâm thần học, Giáo dục đặc biệt. Nhân sự của trung tâm sau khi được tuyển dụng sẽ phải qua 3 tháng thử việc dưới sự giám sát và hỗ trợ bởi một nhà chuyên môn có kinh nghiệm, uy tín. Đồng thời phải hoàn tất một khoá huấn luyện 150 giờ bởi một chương trình do trung tâm soạn thảo, sau đó được đánh giá 2 lần bởi hội đồng các nhà chuyên môn có kinh nghiệm. Nhân sự được tuyển dụng phải là những người có cùng giá trị với Hoàng Đức, có kỹ năng và chuyên môn tốt. Nhân sự sẽ được huấn luyện lại liên tục và sinh hoạt chuyên môn định kỳ mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế từ trung tâm.

Trung tâm đang hướng đến phát triển nhân sự các nhóm chuyên gia đa ngành theo chuẩn mô hình quốc tế: Tâm thần học, Tâm lý lâm sàng, Âm ngữ trị liệu, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội và Tâm vận động, Hoạt động trị liệu. Nhân sự của trung tâm thường xuyên đươc cử đi học tập các chương trình sau đại hoc và chuyên sâu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Đồng thời, hàng năm trung tâm thường mời các chuyên gia đầu ngành đến tâp huấn nâng cao năng lực cho toàn bộ đội ngũ nhân sự đang làm việc tại trung tâm.

(Nguồn: Phòng HCTH)