Đặt Lịch Khám

Đặt lịch khám và chữa bệnh

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Tên thương hiệu: Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức hoặc Hoang Duc Autism Center) là một tổ chức tiên phong tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận trong việc cung cấp các dịch vụ đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ có Rối loạn phổ tự kỷ, Rối loạn giao tiếp/ ngôn ngữ, Chậm phát triển, Rối loạn vận động, Tăng động giảm chú ý, Rối loạn học tập và các rối loạn liên quan (hành vi và cảm xúc).