CHUYÊN VIÊN ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

CN. Nguyễn Thị Thanh Thúy

CN. Công tác xã hội Nguyễn Thị Thanh Thúy (Chuyên viên âm ngữ trị liệu) Có kinh nghiệm hơn 8 năm can thiệp các vấn đề về rối loạn ngôn ngữ, chậm nói cho trẻ.

Các khóa đào tạo, tập huấn đã tham gia:

  • Can thiệp trẻ tự kỷ dựa trên chứng cú khoa học (2017)
  • Phân tích ứng dụng hành vi ABA cơ bản (2018)
  • Kỹ thuật chơi với trẻ (Phát triển kỷ năng xã hội cho trẻ) (2018)
  • Âm ngữ trị liệu Nhi (2018-2019)
  • Âm ngữ trị liệu Nhi nâng cao (2022-2023)

“Mong muốn trở thành chuyên viên âm ngữ trị liệu Nhi chuyên nghiệp, hỗ trợ/ lượng giá can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển, chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, đồng hành /hướng dẫn phụ huynh cùng can thiệp cho trẻ, học tập nâng cao kiến thức ngôn ngữ trị liệu để hoàn thiện bản thân”.