NHÀ TÂM LÝ LÂM SÀNG

TS. Lê Minh Công

TS. Lê Minh Công công tác trong ngành Tâm lý lâm sàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trịnh Phúc

 

ThS. Tâm lý lâm sàng Trịnh Phúc (Trưởng Phòng Đánh giá – Tham vấn) đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cùng trẻ, thực hành lượng giá dành cho trẻ Rối loạn phát triển; Tư vấn chương trình can thiệp dành cho phụ huynh và giáo viên; Tham vấn dành cho đối tượng trẻ em có khó khăn học tập trong bối cảnh học đường.

Đã hoàn thành các khóa tập huấn trong và ngoài nước:

 • Thực hành đánh giá công cụ đánh giá Sàng lọc Hành vi – Cảm xúc (ASEBA) 2018
 • Thực hành đánh giá công cụ trắc nghiệm Trí tuệ Wisc IV – Đại học Sư phạm Hà Nội (2019)
 • Hướng dẫn và thực hành Thang phóng chiếu PATTE NOIRE – Viện Tâm Lý Thực Hành (Pháp) phối hợp ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn, TP.HCM (2019)
 • Thực hành đánh giá Thang Ycat – Viện Tâm Lý Học Lâm Sàng (2020)
 • Thực hành đánh giá Sàng lọc trẻ Tự Kỷ thang GARS – Viện Tâm Lý Học Lâm Sàng (2020)
 • Nhận diện và Lượng giá các khó khăn học tập trong bối cảnh học đường – Đại học Catholique de Louvain (Vương quốc Bỉ) phối hợp ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn, TP.HCM (2019)

 

 

 

ThS. Nguyễn Quyền

 

ThS. Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quyền (Chuyên viên phòng đánh giá – tham vấn) có hơn 4 năm kinh nghiệm can thiệp các vấn đề hành vi cho trẻ, hoàn thành chương trình đào tạo đại học tại Đại học Sư phạm Huế chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục (2018), hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng (2022).

Các khóa đào tạo, tập huấn đã tham gia:

 • Tập huấn nâng cao năng lực cho kỹ thuật viên nguồn (2019)
 • Tập huấn phương pháp ABA (2019)
 • Tập huấn thang đánh giá Vineland II (2020)
 • Tập huấn thang đánh giá YCAT (2020)
 • Tập huấn thang đánh giá ASEBA (2020)

“Mong muốn trở thành một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực đánh giá, can thiệp hành vi, hỗ trợ và cải thiện hành vi cho trẻ rối loạn phát triển.”

 

 

 

CN. Phan Văn Hiệp

CN. Tâm lý học Giáo dục Phan Văn Hiệp (Phòng đánh giá – tham vấn) có hơn 3 năm kinh nghiệm trong hoạt động can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển, gần 2 năm đánh giá phát triển cho trẻ rối loạn phát triển.

Các khóa đào tạo, tập huấn đã tham gia:

 • Nhập môn nhận diện đánh giá và can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển (2018)
 • Trị liệu nghệ thuật (2019)
 • Nhận diện và sử dụng công cụ đành giá Vineland II (2020)
 • Thực hành đành giá phát triển (2022)

“Mong muốn trở thành chuyên viên tâm lý lâm sàng, phát triển chuyên môn về mảng đánh giá phát triển cho trẻ và hỗ trợ phụ huynh có con là trẻ rối loạn phát triển”.