Video về trung tâm

Đội ngũ chuyên gia của Hoàng Đức

TS. LÊ MINH CÔNG

Chuyên gia tâm lý lâm sàng

PGS. TS. BSCKII. NGUYỄN VĂN THỌ

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần

BSCKI LÂM THỊ XUÂN NGUYỆT

Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng

THS. NGUYỄN THỊ MAI

Chuyên viên Âm ngữ trị liệu

THS. TRỊNH PHÚC

Chuyên viên can thiệp hành vi

CN. NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chuyên viên Giáo dục đặc biệt

Tin Tức - Hoạt Động