Mỗi trẻ sẽ có một nhóm nhu cầu giác quan riêng và những nhu cầu này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng, môi trường và can thiệp trị liệu. Đối với trẻ tự kỷ/ trẻ rối loạn phát triển, hoạt động trị liệu/điều hòa giác quan sẽ phát triển các kỹ năng viết tay, kỹ năng vận động tinh và kỹ năng sống hàng ngày.

Hoạt động trị liệu/ điều hòa giác quan còn nhằm múc đích thúc đẩy, duy trì và phát triển các kỹ năng cần thiết của học sinh để hoạt động hiệu quả trong môi trường học đường và hơn thế nữa. Dưới đây là những hình ảnh về một tiết can thiệp hoạt động trị liệu/ điều hòa giác quan tại Hoàng Đức:

Ảnh 1: Chuyên viên cho trẻ đi trên thảm gai để kích thích giác quan của trẻ.
Ảnh 2: Chuyên viên hỗ trợ trẻ học cách giữ thăng bằng qua việc bước trên từng viên gạch nhựa.
Ảnh 3: Từng hoạt động của trẻ đều có sự hướng dẫn và hỗ trợ của chuyên viên.
Ảnh 4: Các hoạt động hỗ trợ phát triển khả năng vận động thô được bố trị tại khu vực sân chơi của Hoàng Đức.

 

Ảnh 5: Các bài vận động sẽ giúp trẻ có nhiều năng lượng khi bắt đầu một ngày can thiệp cùng chuyên viên.
Ảnh 6: Từng khu vực vận động đều có chuyên viên hướng dẫn để trẻ có thể thực hành đúng nhất từng hoạt động.
Ảnh 7: Không gian rộng rãi của các hoạt động trị liệu tại Hoàng Đức.

Tin và ảnh: Tuấn Anh