THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TẬP HUẤN

“Nhập môn Nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ”

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) thông báo chiêu sinh khóa tập huấn “Nhập môn Nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ” năm 2016 như sau:

 

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức – Học viên có thể hiểu biết về các chức năng tâm lý của trẻ ở mức cơ bản các giai đoạn phát triển (0 – 6 tuổi)

– Học viên hiểu các lý thuyết phát triển tâm lý.

– Học viên có khả năng hiểu các lý thuyết về học tập.

– Học viên có khả năng hiểu một số rối loạn ở trẻ em (theo DSM4)

– Học viên có khả năng hiểu ngôn ngữ, giao tiếp và phát triển, mở rộng giao tiếp cho trẻ.

– Học viên có hiểu biết để phân tích, tổng hợp ca trẻ trong giáo dục đặc biệt.

Kỹ năng – Học viên có khả năng nhận diện, giải thích được những biểu hiện tâm lý của trẻ từ đó hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức Tâm lý trẻ em vào quá trình can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

– Học viên có khả năng vận dụng các lý thuyết về tâm lý phát triển, về học tập vào giải thích, xây dựng các chương trình can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

– Học viên có khả năng nhận diện các rối loạn tâm thần ở trẻ em.

– Học viên có khả năng vận dụng các kiến thức để xây dựng các chương trình phát triển giao tiếp cho trẻ.

– Học viên có kỹ năng can thiệp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ.

– Học viên có khả năng tổ chức một hoạt động can thiệp nhóm hiệu quả.

– Học viên có khả năng phân tích, tổng hợp một ca rối loạn phát triển.

Thái độ – Tích cực vận dụng kiến thức để rèn luyện, phát triển năng lực cho bản thân trong quá trình chăm sóc, can thiệp trẻ có rối loạn phát triển.

– Có cái nhìn nhân văn, tích cực và theo đuổi giá trị khi làm việc với trẻ có rối loạn phát triển.

 

Học phần và nội dung chủ yếu của khóa tập huấn

Nội dung Nội dung chủ yếu Thời gian
Tâm lý học phát triển trẻ em Quy luật về sự phát triển tâm lý trẻ em; Các trình độ và đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từng giai đoạn (0 – 6 tuổi) 4 buổi
Các lý thuyết tâm lý phát triển Lý giải các giai đoạn phát triển của trẻ em qua các lý thuyết tâm lý. 2 buổi
Các lý thuyết học tập Lý giải hiện tượng học tập qua các lý thuyết tâm lý. Từ đó vận dụng trong xây dựng các chương trình can thiệp. 2 buổi
Tâm bệnh học trẻ em Giới thiệu một số lý thuyết tâm bệnh, xây dựng ca lâm sàng, và một số bệnh học cơ bản. 4 buổi
Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ Hiểu về các giai đoạn giao tiếp; Kết nối trẻ với trò chơi với người khác; Giúp trẻ hiểu được yêu cầu trong giao tiếp; Mở rộng ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ. 6 buổi
Kỹ năng làm việc nhóm với trẻ đặc biệt Hiểu về lý thuyết nhóm, xây dựng nhóm và có kỹ năng trị liệu nhóm cho trẻ đặc biệt 2 buổi
Phân tích ca trẻ đặc biệt Hiểu về các vấn đề của ca như tiền sử, bệnh sử, lý thuyết tiếp cận, xây dựng ca,… 2 buổi

Đối tượng tham dự: Phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển.

Địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo

Địa điểm: Tại Văn phòng Trung tâm Hoàng Đức

Thời gian: Vào các ngày thứ 7 hàng tuần (chiêu sinh đủ số lượng sẽ khai giảng)

Thời gian nhận đăng ký: Liên tục

Ban giảng huấn

TS Lê Minh Công – Từ 2003 – 2012: Phó trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Bộ y tế);

– Từ 2012 – Nay: Phó trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

– Từ 2011 – 7.2016: Sáng lấp, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố.

– Từ 2006 – Nay: Tổng thư ký Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Đồng Nai

– Từ tháng 7.2015 – Nay: Sáng lập, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (UBND tỉnh Đồng Nai)

– Từ 2014 – Nay: Giảng viên – Khoa Y – Đại học Quốc gia TP HCM

CN Nguyễn Công Bình – Cử nhân ngành Tâm lý – Giáo dục, Đại học Sư phạm Huế

– 2015: Chuyên viên đánh giá và can thiệp tại Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

– Từ 7.2015 – Nay: Trưởng bộ phận Đánh giá & Giáo vụ, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức.

CN Nguyễn Thị Mai – Cử nhân ngành Công tác xã hội, Đại học Mở TP. HCM

– Từ 2012 – 2015: Trưởng bộ phận can thiệp sớm 1, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

– Từ 7.2015 – Nay: Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức

– Theo học Chương trình Âm ngữ trị liệu (Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch).

CN Hoàng Thị Mai – Cử nhân ngành Công tác xã hội, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM

– Từ 2015 – Nay: Trưởng bộ phận CTS 2, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức

CN Nguyễn Thị Thúy – Cử nhân ngành Công tác xã hội, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM

– Từ 2015 – Nay: Trưởng bộ phận CTS 1, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức

 

Đóng tiền và liên hệ

Kinh phí thu một người là: 1,400,000 VND/ người/ toàn khóa
Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Hoàng Đức
Trụ sở chính: F6C, Tổ 4, KP4, Tân Hiệp, Biên Hòa
ĐT: 0613.894.020 Email: hoangduc.edu@gmail.com

Trân trọng thông báo!