Con tôi hơn ba tuổi mà vẫn chưa nói được, tôi rất lo lắng. Sau hơn 6 tháng can thiệp tại Trung tâm Hoàng Đức con đã được cải thiện rất nhiều, nói được các từ đôi và câu ngắn. Gia đình tôi rất an tâm khi con được tiến bộ hằng ngày.