THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TẬP HUẤN

“PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÀNH VI ỨNG DỤNG (ABA) CƠ BẢN”

(Dành cho chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ,

rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ và Phụ huynh).

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) thông báo chiêu sinh KHÓA TẬP HUẤN “Phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng (ABA)” năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu và nội dung chương trình

1.1. Mục tiêu

Chương trình tập huấn hướng đến giúp cho người học là các chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ:

– Trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản, chính thống về can thiệp theo trường phái ABA cho trẻ có rối loạn phát triển.

– Tạo kiến thức tiền đề để tham gia các khóa tập huấn nâng cao, áp dụng ABA vào việc dạy trẻ tự kỷ những kỹ năng còn thiếu do khiếm khuyết cốt lõi của tự kỷ như Hành vi giao tiếp (VB), Tự làm chủ bản thân, khởi xướng (PRT), Cùng chú ý, Chơi, Tương tác (JASPER), Củng cố hành vi tích cực (PBS), với các chuyên gia quốc tế mà MOSAIC hợp tác.

– Được tham gia vào mạng lưới những người làm công tác can thiệp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và cơ hội việc

– Giúp phụ huynh hiểu và tương tác với con đúng cách, góp phần nâng cao hiệu quả can thiệp và sự tiến bộ nhanh chống của con

1.2. Nội dung chủ yếu

Xem chương trình kèm theo: Chuong trinh ABA co ban.pdf

2. Đối tượng tham dự:

Là các chuyên viên/ giáo viên đang thực hành đánh giá và can thiệp/ giáo dục trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và chậm phát triển trí tuệ.

Phụ huynh có con đang can thiệp về rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển và phổ tự kỷ.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

3.1. Thời gian tập huấn: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2017 (Sáng 8:00 – 11:00; Chiều 14:00 – 17:00).

3.2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 24:00, ngày 10.7.2017

3.3. Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, F6C. Tổ 4. KP4. Phường Tân Hiệp. TP. Biên Hòa. Đồng Nai.

4. Giảng viên chính: Ths Hồ Thị Huyền Thương (Có lý lịch giảng viên kèm theo Thuong_CV_4_2017.pdf).

5. Phí tập huấn: 1.800.000 VND/ 1 học viên (bao gồm phí đào tạo, tài liệu, chứng nhận).

Xin vui lòng gửi phí tập huấn về số Tài khoản: 0481000768317 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa – Đồng Nai. Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức

6. Địa chỉ đăng ký

Đăng ký bằng 2 cách:

Cách 1: Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (trong giờ hành chính), ĐC: F6C, Tổ 4, KP4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Cách 2: Gửi đăng ký qua số điện thoại 0912191315 (gặp Cô Diễm); hoặc gửi email ngocdiem8687@gmail.com (ghi rõ tiêu đề: Đăng ký tập huấn tăng cường).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Cô Bùi Ngọc Diễm, ĐT: 0912191315

Trân trọng thông báo!

Có thể tải thông báo tại: ABA-ThongBaoChieuSinh.pdf

 

Thông tin phản hồi

Họ tên:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại……………………………………….. Email:………………………….

Tham đăng ký tham gia: (Có/ Không) ………………………………………………