Việc rèn luyện các kỹ năng khi học tiểu học như: kỹ năng ngồi vào bàn học, kỹ năng cầm bút, tô nét, tô chữ, tô màu, hiểu số lượng, cao thấp, ngắn dài, to nhỏ, nhiều, ít,… là điều rất cần thiết đối với thời gian chuẩn bị hòa nhập của trẻ.

Tại Hoàng Đức, sau khi trẻ được đánh giá có đủ các điều kiện chuẩn bị hòa nhập, trẻ sẽ được các chuyên viên rèn luyện các kỹ năng cần có trong giai đoạn Tiền học đường bao gồm:
• Vận động tinh: Cầm bút đúng cách, tô nét, tô chữ, tô màu.
• Toán học: Hiểu số lượng, cao thấp, ngắn dài,to nhỏ, nhiều, ít,…
• Ngôn ngữ: Trẻ có thể nói được mong muốn của bản thân, biết kể chuyện, đọc thơ, hát. Trẻ có thể trao đổi những thông tin cơ bản.
• Kỹ năng xử lý các tình huống: Giúp trẻ ghi nhớ các số điện thoại người thân, số điện thoại cấp cứu để gọi khi cần, cách cung cấp thông tin qua điện thoại, địa chỉ nhà. Dạy trẻ cách nhận diện đường về nhà thông qua việc nhận biết và ghi nhớ những sự vật trên đường đi.
• Hoạt động nhóm: Trẻ có thể tham gia nhóm cùng các bạn trong các hoạt động học hoặc vui chơi. Có thể ngồi yên một chỗ để tham gia các hoạt động của lớp.
• Tương tác xã hội: Trẻ có thể chơi hòa thuận với trẻ khác, biết chia sẻ đồ chơi, biết chờ tới lượt trong lúc chơi, tham gia các hoạt động vui chơi với nhóm bạn mà không có hành vi tiêu cực nào.
• Kỹ năng tự phục vụ: Tự xúc ăn, đói biết lấy đồ ra ăn, tự tắm, đi vệ sinh biết lau rửa sạch sẽ, biết thay quần áo,….

Tùy vào mức độ khó khăn của mỗi vấn đề rối loạn, việc can thiệp và hỗ trợ cho giai đoạn tiền học đường cần có sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau, thời gian chuẩn bị cho giai đoạn này cũng có một số khác biệt. Việc chuẩn bị tốt các kỹ năng tiền học đường sẽ giúp trẻ sẵn sàng bước vào môi trường tiểu học, hỗ trợ cho việc hòa nhập và phát triển toàn diện của trẻ.