DỰ ÁN: “Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và phát triển cơ hội hòa nhập cho trẻ tự kỷ tại Đồng Nai”

Đối tác tài trợ: Tổ chức Development Atlernatives, Inc (VNAH) , là một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 1991 dưới sự tài trợ của Mỹ, với sứ mệnh giúp đỡ những người khuyết tật nói chung có cơ hội được tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ, tiến đến một cuộc sống đầy đủ và toàn vẹn hơn.

Thời gian thực hiện dụ án: tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015

Đối tượng thụ hưởng: Trẻ có rối loạn phổ tự kỷ

Mục đích của dự án: Góp phần hỗ trợ và giúp đỡ cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn thông qua mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) có năng lực tại một số tỉnh thành ở Việt Nam, trong đó có các gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đang can thiệp tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

– Nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho phụ huynh để họ có thể hỗ trợ, phối hợp can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

– Nâng cao nhận thức của cộng đồng (trong đó có phụ huynh, giáo viên mầm non) để giúp họ có thể phát hiện sớm trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, đưa đi khám, đánh giá và can thiệp cho trẻ kịp thời.

– Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, góp phần nâng cao chất lượng can thiệp cho trẻ tự kỷ.

– Hỗ trợ cho các gia đình có con tự kỷ nhưng có điều kiện kinh tế khó khăn được đưa trẻ đi đánh giá và can thiệp kịp thời.

Các hoạt động chính:

– Tổ chức 02 khóa tập huấn dành cho 70 cho phụ huynh có con tự kỷ tại Đồng Nai với chủ đề “Phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ tự kỷ”’. Mỗi khóa tập huấn kéo dài 10 ngày, giúp cho phụ huynh có hiểu biết về rối loạn phổ tự kỷ, hiểu biết và kỹ năng chơi, cũng như phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ.

– Phối hợp với Sở giáo dục – đào tạo và Hội nhà báo Đồng Nai tổ chức 03 ngày hội thảo tập huấn dành cho gần 1000 giáo viên mầm non tại Biên Hòa và Vĩnh Cửu. Nội dung tập huấn chủ yếu liên quan đến chủ đề nhận diện rối loạn phổ tự kỷ, phương pháp hỗ trợ hòa nhập cho trẻ.

– Hoàn thiện một Phòng Tâm vận động dành cho can thiệp trẻ tự kỷ tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (danh sách các dụng cụ can thiệp sẽ được thể hiện trong dự toán tài chính).

– Hỗ trợ tài chính cho gia đình trẻ có rối loạn phổ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả dự án:

– Trong giai đoạn triển khai dự án (5/2015 – 12/2015) có ít nhất 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có con em mắc chứng rối loạn tự kỷ được hỗ trợ trực tiếp 1.000.000/tháng học phí can thiệp tại trung tâm Hoàng Đức.

– Tổ chức được hơn 15 khóa tập huấn chuyên môn, hội thảo khoa học về lĩnh vực tự kỷ cho các đối tượng là cha mẹ có con em tự kỷ, các giáo viên mầm non, các chuyên viên can thiệp và những người quan tâm tại cọng đồng các địa phương như: Biên Hòa, Vĩnh cửu, Trảng Bom…

– Xây dựng được mô hình Tâm vận động tại Trung tâm Hoàng Đứcvới đầy đủ các công cũ hỗ trợ can thiệp như: Đồ chơi, nhà banh, thú nhún, các tài liệu can thiệp, các bộ công cụ hỗ trợ đánh giá….

– Nâng cao nhận thức cộng đồng về các dấu hiệu của Rối loạn tự kỷ.

Tổng kinh phí của dự án: 650 triệu đồng.

Kết thúc dự án, chúng tôi nhận thấy rằng còn rất nhiều gia đình trẻ tự kỷ cần hỗ trợ, cũng như cần năng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ. Do vậy, chúng tôi rất vui lòng nhận được sự hỗ trợ của các tố chức/ cá nhân khác cùng chúng tôi chung tay vì trẻ tự kỷ.

Có thể liên hệ với Văn phòng dự án tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức.