Video về trung tâm

Đội ngũ chuyên gia của Hoàng Đức

TS. LÊ MINH CÔNG

Chuyên gia tâm lý lâm sàng

BSCKII PHẠM BÁ THỊNH

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần

BSCKI LÂM THỊ XUÂN NGUYỆT

Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng

THS. NGUYỄN THỊ MAI

Chuyên viên Giáo dục đặc biệt

THS. PHAN VĂN HIỆP

Chuyên viên tâm lý lâm sàng

THS. TRỊNH PHÚC

Chuyên viên tâm lý lâm sàng

THS. NGUYỄN QUYỀN

Chuyên viên tâm lý lâm sàng

CN. NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chuyên viên Trị liệu ngôn ngữ

Tin Tức - Hoạt Động